View Single Post
  #24  
Old 06-03-2019, 15:25
NewOcer's Avatar
NewOcer NewOcer is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2008
Location: Sài Gòn
Posts: 2,889
Re: [Sơ lược] Wifi Router Netgear Nighthawk X4S 2016(model R7800)

Quote:
Originally Posted by HuyRongDen View Post
Để Router về đi lập hội Offline R7800 nhể .
Netgear này có App Mobile để quản lý không?
Nighthawk APP có trên Android lẫn iOS nha người anh em.

Hội Netgear Saigon
Reply With Quote