View Single Post
  #15  
Old 06-03-2019, 14:26
NewOcer's Avatar
NewOcer NewOcer is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2008
Location: Sài Gòn
Posts: 2,951
Re: [Sơ lược] Wifi Router Netgear Nighthawk X4S 2016(model R7800)

Quote:
Originally Posted by HuyRongDen View Post
Sơ lược vầy chuẩn rồi haha.
Bữa kêu người anh em inbox SDT sao ko thấy vậy

Đã thử úp lên bản .62

Giao diện đổi logo, phần Time Zone bỏ trong Schedule giờ đem ra ngoài riêng 1 mục NTP Settings luôn.

Phần sóng chưa thử do bữa giờ tháo ra ko xài, lười gắn lại.Reply With Quote