View Single Post
  #76  
Old 06-03-2019, 12:20
20404667's Avatar
20404667 20404667 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2008
Location: Vũng sình
Posts: 3,936
Re: [Quick test] SSD WD Green 120GB - Chưa có sự đột phát

Con này gắn trên lap intel ivybridge đọc 4k được 4MB/s
Reply With Quote