View Single Post
  #62  
Old 02-03-2019, 17:14
hj3u's Avatar
hj3u hj3u is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2010
Location: Liên Bang Xô Vốt
Posts: 425
Re: [Review]- PSU Corsair VS450 (450W) 2018

Tháng 8 năm ngoái mua con 400. Vì miền núi chả có con nào khác nên đành mua con 400 tem xám. Đến trước tết vừa rồi lăn ra chết. Mang đi BH được đổi con VS450 mới cứng. Hiện tại thì ko thấy vấn đề gì, chắc do cân nhẹ nhàng Pentium G và GT740
Reply With Quote