View Single Post
  #1690  
Old 02-03-2019, 16:25
Tuan565 Tuan565 is online now
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 874
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by Bem To Die View Post
cám ơn bạn,mình mò ra rồi
1- Tạo thư mục trước khi Bật trong trang quản lý
Tức là chưa tạo thì phải tắt đi tạo rồi bật lại transmission mới dc
2- Đúng tên thư mục transmission viết thường hết
Reply With Quote