View Single Post
  #1689  
Old 02-03-2019, 16:22
Bem To Die's Avatar
Bem To Die Bem To Die is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2017
Posts: 233
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by Tuan565 View Post
Tạo thư mục transmission rồi vô FTP phân quyền R/W cho folder đó xong mới bật được @@
cám ơn bạn,mình mò ra rồi
Reply With Quote