View Single Post
  #1688  
Old 02-03-2019, 16:15
Tuan565 Tuan565 is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 969
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by Bem To Die View Post
mình mò cách kéo torrent trên hdd cắm con mi3g nhưng làm sao để vô trang Torrent Transmission vậy các bác,bấm vô chữ web control thì nó không vào được port đó.
Tạo thư mục transmission rồi vô FTP phân quyền R/W cho folder đó xong mới bật được @@
Reply With Quote