View Single Post
  #1687  
Old 02-03-2019, 16:07
Bem To Die's Avatar
Bem To Die Bem To Die is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2017
Posts: 233
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

mình mò cách kéo torrent trên hdd cắm con mi3g nhưng làm sao để vô trang Torrent Transmission vậy các bác,bấm vô chữ web control thì nó không vào được port đó.
Reply With Quote