View Single Post
  #1685  
Old 02-03-2019, 15:12
alcohol90 alcohol90 is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2010
Location: bụi đời chợ Sắt
Posts: 1,958
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by damacus View Post
Bác Tuấn làm cái hướng dẫn chặn QC đi bác ơi
thử cách này đi bạn https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1405
Quote:
Về bản chất thì ablock cũng xài kiểu block domain dùng dnsmasq nên chạy script trên padavan vẫn được không cần thêm package hay plugin

Trong LAN > DHCP > Advance Setting > Custom configuration file "dnsmasq.conf" thêm các slot cho host như sau:

addn-hosts=/tmp/hosts1
addn-hosts=/tmp/hosts2
addn-hosts=/tmp/hosts3
addn-hosts=/tmp/hosts4
addn-hosts=/tmp/hosts5
addn-hosts=/etc/storage/dnsmasq/blacklist (dòng này cho bạn nào muốn tạo blacklist riêng thì dùng winscp up file blacklist vào /etc/storage/dnsmasq cấu trúc như ví dụ 0.0.0.0 adobe.com)

Trong Customization > Scripts > Run after restarting the firewall rules::

sleep 9
wget --continue "http://hosts-file.net/ad_servers.txt" -O /tmp/hosts1
wget --continue "http://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=0&mimetype=plaintext" -O /tmp/hosts2
wget --continue "http://adaway.org/hosts.txt" -O /tmp/hosts3
wget --continue "http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt" -O /tmp/hosts4
wget --continue "https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts" -O /tmp/hosts5
killall -SIGHUP dnsmasq


Muốn thêm host nào thì cứ add thêm slot rồi wget, nhưng mình nghĩ vậy là vừa đủ, chạy nhiều tốn ram thôi.
padavan trên mi r3 mình làm thì không được, với lại có con mi r3g quay pppoe chạy openwrt có adblock rồi nên cũng không tìm hiểu nữa
Reply With Quote