Thread: Thảo luận sh 125 hay 150
View Single Post
  #26  
Old 02-03-2019, 10:57
Vô Danh Khách Vô Danh Khách is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2009
Posts: 2,228
Re: sh 125 hay 150

Mấy ông để xe ngã về 1 bên nào đó rồi chống 1 chân thôi .. vậy sẽ không bị chông chênh nữa
Tôi cao 1, 76 mà chống 2 chân còn nhón ......toàn để xe ngã qua trái rồi chống chân trái thôi
Reply With Quote