Thread: Thảo luận sh 125 hay 150
View Single Post
  #23  
Old 02-03-2019, 08:40
Vô Danh Khách Vô Danh Khách is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2009
Posts: 2,226
Re: sh 125 hay 150

125 với 155 giá chênh chủ yếu do thuế 155 bị 20% thuế tiêu thụ đặc biệt còn 125 ko có thuế này.

xe 150 bốc hơn 125 rõ rồi ===> chủ yếu có bao nhiêu tiền rồi binh cho phù hợp thôi

SH xác xe nặng, bánh to kể cả ko ABS nó cũng khó xòe bánh như mấy chiếc Vision, AB

Mình chạy Vision tình xấu hổ bị xòe bánh té 2 lần ( đang chạy tốc độ chậm thôi )

Last edited by Vô Danh Khách; 02-03-2019 at 08:42.
Reply With Quote