View Single Post
  #14  
Old 28-02-2019, 10:18
Classical__89's Avatar
Classical__89 Classical__89 is online now
Senior Member
 
Join Date: 07-2014
Posts: 306
Re: AMD Athlon 240GE - Tân vương tiếp theo trong phân khúc phổ thông

Quote:
CPU-Z:

Đầu tiên mình sẽ chấm điểm CPU thông qua phần mềm CPU_Z.

+ Athlon 240GE Default:

_ Single Thread: 342.8 điểm
_ Multi Thread: 1044.5 điểm


+ Athlon 240GE OC 3.9GHz:

_ Single Thread: 395.6 điểm
_ Multi Thread: 1160.8 điểm

Chênh lệch giữa trước và sau khi ép xung khá cao. Với điểm Single Thread chênh lệch là 52.8 điểm, Multi Thread chênh lệch là 616.3 điểm.
Chuẩn vozer cmnr
Reply With Quote