View Single Post
  #51  
Old 27-02-2019, 20:48
nguoilamvu0n's Avatar
nguoilamvu0n nguoilamvu0n is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2014
Posts: 3,106
Re: Page 5 - Review "Từ quốc giày Vozer lên utralboost laceness"

Quote:
Originally Posted by tung02 View Post
trước giờ sài toàn nike, để năm sau mua adidas mang thử
Giống m, toàn đi nike air, hài lòng.
Das dòng boost nhìn cứ đĩ đĩ sao á lo thích

Được gửi từ iPhone - vozForums
Reply With Quote