View Single Post
  #3  
Old 27-02-2019, 15:04
Vos's Avatar
Vos Vos is offline
Member ✠
 
Join Date: 10-2011
Posts: 466
Re: Tình trạng dùng Vozbot post sex ? không thể Ignore

Quote:
Originally Posted by DrakFlame View Post
tình hình là cái vozbot nó đăng ngược tự voz tân sang nên có thằng lợi dụng post sex trong topic
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7516611&page=344
ignore nó không được
đề nghị admim giải quyết
Quote:
Originally Posted by NguoiCamLaiViDai View Post
Mod khóa mẹ con bot đi, mấy thằng lợi dụng bot nó đang post sex kìa.

https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=3441
tạm thời đã xử lý, cám ơn 2 bạn
Reply With Quote