View Single Post
  #2  
Old 27-02-2019, 14:52
DrakFlame's Avatar
DrakFlame DrakFlame is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2017
Posts: 2,075
Tình trạng dùng Vozbot post sex ? không thể Ignore

tình hình là cái vozbot nó đăng ngược tự voz tân sang nên có thằng lợi dụng post sex trong topic
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7516611&page=344
ignore nó không được
đề nghị admim giải quyết
Reply With Quote