View Single Post
  #1405  
Old 26-02-2019, 01:26
geminisongtu's Avatar
geminisongtu geminisongtu is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2007
Location: Home Sweet Home
Posts: 1,952
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by alcohol90 View Post
hì hục cả buổi tối không cài đc adblock cho con mi r3 chạy padavan
share bản rom không thêm plugin cho mi r3
https://drive.google.com/file/d/1cxX...ew?usp=sharing
Về bản chất thì ablock cũng xài kiểu block domain dùng dnsmasq nên chạy script trên padavan vẫn được không cần thêm package hay plugin

Trong LAN > DHCP > Advance Setting > Custom configuration file "dnsmasq.conf" thêm các slot cho host như sau:

addn-hosts=/tmp/hosts1
addn-hosts=/tmp/hosts2
addn-hosts=/tmp/hosts3
addn-hosts=/tmp/hosts4
addn-hosts=/tmp/hosts5
addn-hosts=/etc/storage/dnsmasq/blacklist (dòng này cho bạn nào muốn tạo blacklist riêng thì dùng winscp up file blacklist vào /etc/storage/dnsmasq cấu trúc như ví dụ 0.0.0.0 adobe.com)

Trong Customization > Scripts > Run after restarting the firewall rules::

sleep 9
wget --continue "http://hosts-file.net/ad_servers.txt" -O /tmp/hosts1
wget --continue "http://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=0&mimetype=plaintext" -O /tmp/hosts2
wget --continue "http://adaway.org/hosts.txt" -O /tmp/hosts3
wget --continue "http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt" -O /tmp/hosts4
wget --continue "https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts" -O /tmp/hosts5
killall -SIGHUP dnsmasq


Muốn thêm host nào thì cứ add thêm slot rồi wget, nhưng mình nghĩ vậy là vừa đủ, chạy nhiều tốn ram thôi.

Last edited by geminisongtu; 26-02-2019 at 01:28.
Reply With Quote