View Single Post
  #2  
Old 21-02-2019, 19:03
mobi mobi090 mobi mobi090 is offline
Junior Member
 
Join Date: 01-2015
Posts: 27
Re: Internet vs truyền hình nên lắp mạng nào?

nếu thớt muốn lắp nét thì lắp nét của viettel, truyền hình thì mytv hoặc an viên
Reply With Quote