View Single Post
  #30  
Old 19-02-2019, 11:34
Hellscream's Avatar
Hellscream Hellscream is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2014
Location: Art Station
Posts: 5,416

Đọc tâm sự của anh em thôi tâm cancel mẹ nó ý định học JS. Trung thành với Python =]].
Reply With Quote