View Single Post
  #197  
Old 17-02-2019, 22:38
Neosteam's Avatar
Neosteam Neosteam is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2009
Posts: 1,671
Re: [Quick Review] Viettel Net 7

Tiền ít đòi hít Lol thơm câu này chuẩn cho tính hình isp của tất cả các mạng =]]]]
Reply With Quote