View Single Post
  #159  
Old 14-02-2019, 17:50
evilsdark's Avatar
evilsdark evilsdark is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2012
Location: Steam: xMarvelous | Origin: Marvelous_XT | Uplay: MarvelousXT
Posts: 4,309
Re: Tổng hợp lỗi tại đây

Voz dạo này bị sao, mà ví dụ ở trang chủ vozforums.com, có các mục Last post hiện lên cho từng sub forum
Ví dụ mục REview sản phẩm có last post là "Review sản phẩm ABC..." nhg bấm vào last post xem thì bị loading ở trình duyệt chứ nó ko vào dc, bấm 2 lần thiò lại thành lỗi 404 too many request

Hoặc giờ viết post xong, bấm nút Post quick reply nó ko có hiện tượng gì thay vì bình thường là nó load về topic đó với post mình vừa tạo nhg (thực chất nó đã dc post, bấm thêm lần nữa vào nút post quick reply thì nó lại báo duplicate post rồi mới load mình về topic với post mình vừa tạo như bt)
Reply With Quote