View Single Post
  #7  
Old 13-02-2019, 09:17
longltt longltt is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2008
Posts: 925
Re: [HỎI ĐÁP] B360 TUF GAMING WITH RGB FANS

mình gà quá giờ mới biết Fan RGB cũng có thể cắm trên main (main dưới sign mình có 2 cổng Led RGB 12v(default) và có 2 cổng Digital Led RGB 5v(default)có thể jump để sử dụng thành 12v, cứ nghĩ nó chỉ dành cho cắm dây Led RGB hay Digital RGB, hoàn toàn không biết nó có thể sử dụng để cắm cho Fan RGB 12v) cũng mua kit 5 fan aigo dual ring RGB đang chạy với hub và remote control đi kèm cắm đường 12v từ PSU. Giờ làm thế nào để cắm 5 cái Fan RGB case đó lên main để đồng bộ với main mọi người chỉ giáo dùm. Thanks
P/S: hiện có 1 dây jack 4 pin theo main đi kèm có ghi 12v chắc để cắm cổng Led, dùng phần mềm RGB fusion 2.0 có thể điều khiển bật tắt 2 cổng RGB và 2 cổng DLed RGB.

Last edited by longltt; 13-02-2019 at 14:28.
Reply With Quote