View Single Post
  #11  
Old 12-02-2019, 16:30
atlas07 atlas07 is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2018
Posts: 796
Re: Xin admin cho hỏi thành viên NCQ lấy quyền gì ban nick khác?

Quote:
Originally Posted by vtalinh View Post
Không kệ nhé, không tin bạn có thể thử.

Còn mà đúng ra thì thread này chỉ những người liên quan vào nói chuyện, tôi và anh chả liên quan gì, mình nên đi ra ngoài.
Bây giờ nick Atlas04 của tôi bị ban vô lý bạn thả nick này ra.
Tôi và bạn nhất trí nếu tôi vi phạm bạn có quyền thấy đâu ban đo tôi không phản đôi vì tôi cũng chỉ còn nick này là duy nhất.
Nêu tôi không vi phạm mà bị ban vô lý thì tôi sẽ khiếu nại bạn nghiên cứu nếu tôi đúng bạn có thể thả.
Ok?
Reply With Quote