View Single Post
  #7  
Old 12-02-2019, 15:14
vocucxinh90's Avatar
vocucxinh90 vocucxinh90 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2009
Posts: 381
Re: Đi oto quá thượng đẳng

Có Oto chở ghệ đi sướng vl, có không gian để chấm mút , đỡ phải đi kiếm chỗ tối
Reply With Quote