View Single Post
  #6  
Old 12-02-2019, 15:13
cuongvq's Avatar
cuongvq cuongvq is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2006
Posts: 1,587
Re: Đi oto quá thượng đẳng

2 hôm đi làm mưa bẩn vl, may mà đi ô tô cũng đỡ ngại.
Reply With Quote