View Single Post
  #6  
Old 12-02-2019, 14:58
lonlelyboy8x's Avatar
lonlelyboy8x lonlelyboy8x is offline
Member
 
Join Date: 12-2012
Posts: 32
Re: Dùng đầu số 03 bị khinh!

Trước cứ cuộc gọi nhỡ mà 11 số là auto ko gọi lại

Sent from my iPhone using vozForums
Reply With Quote