View Single Post
  #10  
Old 12-02-2019, 11:36
TruongPhamDBK's Avatar
TruongPhamDBK TruongPhamDBK is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2014
Location: Here
Posts: 7,271
Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?

Mình muốn thấy 1 lần cho biết mà nhỏ tới giờ chưa được đây, hôm nào thấy ma thì giới thiệu nó sang mình chơi.
Reply With Quote