View Single Post
  #4  
Old 11-02-2019, 16:26
hell1989's Avatar
hell1989 hell1989 is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2009
Posts: 1,641
Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN

SS nó đầu tư vào đâu thì chỗ đó xk tăng thôi, quan trọng là cái thu ngân sách kìa.
Reply With Quote