View Single Post
  #10  
Old 10-02-2019, 17:48
pthinh145 pthinh145 is offline
Member
 
Join Date: 03-2017
Posts: 80
Re: Sau tết, có nên mua R5 2600?

Mình cũng đang máu, có khi quất luôn ko chừng, cpu, main, ram hết thẩy hơn 10tr chút
Reply With Quote