View Single Post
 
Old 10-02-2019, 00:02
Dark Man's Avatar
Dark Man Dark Man is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2010
Posts: 32,497
Re: Sau XeonPhi, tới lượt Itanic bị bỏ rơi, tương lai của kiến ​​trúc IA-64 rất mù mịt.

Quote:
Originally Posted by QuynhNhu View Post
Vậy mà vẫn bán dc 20 năm, Intel dẻo mỏ hay khách hàng ngu?
Mỗi HP nó sống chết cùng Intel thôi, lũ kia bỏ của chạy giữ mạng cả rồi

Nguyên uỷ thì chắc có lại quả hoa hồng cm gì đấy
Reply With Quote