View Single Post
  #18  
Old 09-02-2019, 23:58
Cong An One's Avatar
Cong An One Cong An One is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2014
Location: Hanoi, Danang
Posts: 4,251
Re: Nokia 5.1 Plus chính thức giảm giá, còn 4,290,000 đồng

Bữa xem review bọn Tây làm về Nokia 8.1 Durability thấy cũng trâu bò phết mà. Thả 5 lần sấp mặt mới vỡ kính
Reply With Quote