Thread: Google drive
View Single Post
  #4  
Old 05-02-2019, 20:06
hdq hdq is offline
Member
 
Join Date: 12-2014
Posts: 77
Re: Google drive

Quote:
Originally Posted by Kurt...Cobain View Post
Thông tin thế nào thím chứ mình sợ bị lấy lại lắm
hang full info thôi!! lây lại thì còn thông tin thanh toán đó vác lên voz này bóc phốt thôi
Reply With Quote