View Single Post
  #53562  
Old 03-02-2019, 18:59
Cong_Go_De_Su's Avatar
Cong_Go_De_Su Cong_Go_De_Su is online now
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Location: Port Selao
Posts: 575
Re: Anime/Manga/Novels General Thread

Tết này xem lại Toradora với Your name và vài bộ Ghibli, theo các ngài thì nên xem gì nữa nhỉ?
Reply With Quote