View Single Post
  #36  
Old 03-02-2019, 13:06
irt118's Avatar
irt118 irt118 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2013
Posts: 534
Re: Alienware Area 51M ra mắt

Thấy có clip test temp, thấy bảo là dùng heatsink của 9700K+2070 để tản cho 9900k+2080, sau tết sẽ có heatsink của 9900k+2080 để test lại.
https://www.youtube.com/watch?v=I6N33yyyFm0
Reply With Quote