View Single Post
  #35  
Old 03-02-2019, 11:20
miliket's Avatar
miliket miliket is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 04-2011
Posts: 3,633
Re: Alienware Area 51M ra mắt

Nhiệt độ không được tốt lắm. Chọn option 8700 hoặc 9700, có lẽ dễ cân hơn.
Reply With Quote