View Single Post
  #28  
Old 02-02-2019, 18:20
Leonardo De Kenji's Avatar
Leonardo De Kenji Leonardo De Kenji is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2010
Posts: 6,919
Re: decode 4k HDR 1 số thắc mắc ?

@mrKhoa2008

Xác nhận TV SONY upscale kinh thật, hình ảnh FULL HD mà các bố UPSCALE lên nhìn phê lòi
Reply With Quote