Thread: Thảo luận FZ155I hay suzuki bandit?
View Single Post
 
Old 27-01-2019, 14:04
GrabbikeChanChinh GrabbikeChanChinh is offline
K.I.A
 
Join Date: 09-2017
Posts: 43
Re: FZ155I hay suzuki bandit?

Quote:
Originally Posted by Soul.Hitler View Post
thánh spark thái vẫn còn sống cơ à. 1163412
rep câu ko liên quan gì hết bạn ơi. mình có 2 con đó thật, cần hỏi gì thì mình tư vấn, muốn chụp ảnh chi tiết nào mình chụp không lại nói mình xạo loz
Reply With Quote