View Single Post
 
Old 27-01-2019, 12:01
phunganhdai phunganhdai is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2014
Posts: 4
Re: Cần giúp đỡ CPU bị đứng xung, máy rất lag, xin các bro giúp đỡ.

Quote:
Originally Posted by Toankul View Post
Đổi sạc khác thử đi bác
Không có sẵn sạc khác để thử bác ơi, nhà có mỗi cục sạc, chẳng lẽ h chạy đi mua cục sạc khác để thử :(
Reply With Quote