Thread: Cần giúp đỡ Thay vỏ laptop
View Single Post
  #22  
Old 26-01-2019, 17:59
dauvanbiet2 dauvanbiet2 is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2014
Posts: 281
Re: Thay vỏ laptop

Nặng quá thì thay vỏ mới còn nhẹ thì sửa lại được đó bác
Reply With Quote