View Single Post
  #17  
Old 25-01-2019, 22:25
Lance25's Avatar
Lance25 Lance25 is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2016
Posts: 277
Re: Hội Kiến Trúc Sư - Xây Dựng - Và liên quan đến xây dựng

KTS thì còn đỡ. Giỏi vẫn kiếm ăn được. Chứ thằng kỹ sư KC thì nhục như con chó. Đa phần toàn mấy thằng ra trường thuê làm CAD-er, thợ vẽ, culi chứ không được học nghề.
Chỉ có số ít có nghề, làm chủ trì KC những công trình cao tầng thì OK, sống tốt.
Reply With Quote