View Single Post
  #16  
Old 25-01-2019, 17:43
boyhandsome's Avatar
boyhandsome boyhandsome is offline
Member
 
Join Date: 08-2013
Posts: 36
Re: Hội Kiến Trúc Sư - Xây Dựng - Và liên quan đến xây dựng

Đang làm ở CNC qua tết chuyền :(
Reply With Quote