View Single Post
  #27  
Old 23-01-2019, 13:37
bietdenbaogi0's Avatar
bietdenbaogi0 bietdenbaogi0 is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 737
Re: đua xem ai sử dụng internet sớm nhất

Năm 2000 lần đầu tiên thấy chiếc máy tính là nhờ lại nhà con bạn chơi, nó mở cho nghe bài Big Big World.

2003 bắt đầu chơi yahoo.

2006 kéo cáp ADSL về nhà và sử dụng Internet tại nhà từ đó cho đến nay.
Reply With Quote