View Single Post
  #16759  
Old 23-01-2019, 00:15
nghiabros's Avatar
nghiabros nghiabros is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2014
Posts: 4,423
Re: Internet của Việt Nam dạo này cùi bắp quá (nơi trút nỗi bực dọc về các ISP)

Si đa quá, chẳng biết là cắt theo quy trình hay do đứt thật nữa.
Một năm đến vài bận bị thế này!
Reply With Quote