View Single Post
  #10  
Old 22-01-2019, 19:00
tuanday227's Avatar
tuanday227 tuanday227 is offline
Member
 
Join Date: 09-2010
Posts: 63
Re: Lắc Heo Vàng MOMO tất cả vào đây - Cẩn trọng bị SCAM - Lập thread ngoài => KIA!

Phan Vu Tam vừa back lại mình
đinh đại đoá thì có chuyển 1 lượt thành công, chuyển thêm để đòi lại thì chưa nhận đc.
AE lì xì minh 094493132sau, đòi để back lại được 2 lượt nhé.