View Single Post
  #3  
Old 22-01-2019, 18:57
27-01-2015 27-01-2015 is offline
Junior Member
 
Join Date: 01-2015
Posts: 21
Re: Lắc Heo Vàng MOMO tất cả vào đây - Cẩn trọng bị SCAM - Lập thread ngoài => KIA!

Trao đổi thú


Dư: Trâu, Hổ, Rắn, Ngựa, Khỉ
Thiếu: Trừ mấy cái trên 


Bác nào trao đổi thì để lại số điện thoại, mình gửi truớc cho