View Single Post
  #4802  
Old 21-01-2019, 18:44
irt118's Avatar
irt118 irt118 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2013
Posts: 534
Re: [Head-Fi] Tai nghe Trung Quốc rẻ mà ngon

Vậy là con 1.0 với 1.0+ chỉ khác nhau sợi dây thôi sao, âm có gì khác nhau không nhỉ? Đang tính kiếm 1 con earbud về đeo khi đi ngủ, con earbud fiio bị bà chị trấn mất rồi
Reply With Quote