View Single Post
  #25834  
Old 21-01-2019, 14:34
luckypham's Avatar
luckypham luckypham is offline
Member
 
Join Date: 07-2009
Posts: 89
Re: Mọi tư vấn mua tai nghe - tìm kiếm lời khuyên xin vào đây...

Tai inear mới bị tróc dây lòi thịt, nghe vẫn được nhưng mình muốn thay, tầm < 1m. Nghe RnB, ImagineDragon, .... có bass 1 tí, và dây ổn 1 tí. Mình ở xa không nghe thử được nên chắc mua online sớm trước tết? Nhờ ae tư vấn với
Reply With Quote