View Single Post
 
Old 20-01-2019, 19:19
haihoadamtac haihoadamtac is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2007
Posts: 1,835
Re: Microsoft khuyên người dùng nên chuyển sang iPhone hoặc Android vì hãng chuẩn bị "bức tử" Windows phone

Ngày xưa tính mua nokia640xl, nghĩ ngợi mấy ngày thì đổi sang con xiaomi mi4, mới đó mà đã gần 5 năm , con xiaomi chưa hư còn windows phone thì sắp vẹo

Sent from Xiaomi MI 4LTE using vozFApp
Reply With Quote