View Single Post
  #3  
Old 20-01-2019, 14:26
tainguyen2912 tainguyen2912 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2014
Posts: 107
Re: Thảo luận Có bác nào bọc lại yên xe chưa?

Đã độn yên kim đan của ông gì đó bên Bình Thạnh, trước khi làm phải đặt lịch, tới ngồi làm hết 2 tiếng thấy có quá trời xe khác chưa đặt lịch tới làm phải đi về. Độn hết 400k sau 1 năm thấy cực kỳ xứng đáng với số tiền bỏ ra

Gửi bằng vozFApp
Reply With Quote