Thread: Tư Vấn Aego 3 vs Solo 8c + U55sx
View Single Post
  #10  
Old 20-01-2019, 13:36
BalocHTKT BalocHTKT is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2008
Posts: 9,130
Re: Tư Vấn Aego 3 vs Solo 8c + U55sx

onkyo U55SX tiếng quá thường, mình mua 2.8 củ dùng mấy bữa bán 2.0 củ vẫn thấy giá cao hơn nhiều giá trị thật của nó

Gửi từ dép lê bằng vozFApp
Reply With Quote