View Single Post
  #6  
Old 19-01-2019, 20:26
TrumVozforums2014's Avatar
TrumVozforums2014 TrumVozforums2014 is online now
Senior Member
 
Join Date: 09-2014
Posts: 1,622
Re: Microsoft khuyên người dùng nên chuyển sang iPhone hoặc Android vì hãng chuẩn bị "bức tử" Windows phone

Mất đi 1 người hùng.
Hệ điều hành nó dùng ngon, chả lag gì.
Reply With Quote